Neden Groupage Dış Ticaret?

Günümüz piyasa koşullarında, tüketici istek ve ihtiyaçları farklılaşmış, iletişim ve lojistik altyapısı giderek güçlenmiştir. Aynı şekilde Türk firmaları için iç piyasadaki rekabet ortamı, uluslararası pazarlara taşınmış ve rekabet şartları daha da zorlaşmıştır.

Küresel rekabet koşullarının etkileri, sermaye ve bilgi birikimiyle kurumsallaşma sürecini tamamlamış büyük firmalardan ziyade, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomilerin belkemiği konumunda olan küçük ve orta ölçekli firmalar üzerinde  daha yıkıcı olmaktadır.

 Türk Ekonomisi’nin kalkınmasında ve Türkiye’nin gelir dağılımında kilit rol üstlenen küçük ve orta ölçekli firmaların rekabet gücünü artıracak vizyon ve stratejiler günümüzde önem kazanmıştır.

Groupage Dış Ticaret Ltd. bu noktada, firmaların Dış Ticaret, Lojistik, Gümrükleme, Teşvikler gibi birçok alanda çözüm ortaklarına bilgi birikimini ve tecrübelerini aktarmasının yanında, söz konusu firmalara düşük maliyetli hammadde ve girdi tedarik ederek rekabet gücünü artırmaktadır.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis