Kurumsal

1999 Yılında ''Şelale Konut Yapı Kooperatifi'' ile temelleri atılan ticari hayatımızın inşaat sektöründeki faaliyetleri 2013 yılına kadar devam etmiş , 2013 yılından itibaren inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu ithal yarı mamul ürünler başta olmak üzere farklı sektörlerden gelen alım talepleri doğrultusunda dış ticaret operasyonlarını başlatmıştır.

İç piyasada faaliyet gösteren işletmelerin güncel ekonomik konjonktürde artan döviz kuru baskısı ve ağır rekabet koşulları nedeniyle girdi maliyetlerini düşürme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.Firmamızın bu yöndeki çalışmaları işletmeler tarafından olumlu karşılanmış ve işletmeler lehine verimli sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

Görülen lüzum üzerine , 21 Eylül 2017 tarihinde '' Groupage Dış Ticaret Ltd.'' kurulmuş , firmamız tüzel kişiliğe kavuşmuştur.

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis